اطلاعيه

اطلاعيه
وضعيت نگران کننده انصافعلي هدايت در زندان جمهوري اسلامي!
هم وطن گرامي!
نزديک به 5 ماه از زنداني شدن آقاي هدايت روزنامه نگار شجاع و مبارز مي گذرد. تاکنون مقامات جمهوري اسلامي به طرق مختلف به آزار و اذيت ايشان پرداخته اند. تاکنون به هيچ يک از اعتراضات به حق خانواده، دوستان و مجامع حقوق بشر چه در عرصه ملي و چه در عرصه بين المللي پاسخي نداده اند.
به دنبال اعتصاب غذاي آقاي هدايت در اعتراض به وضعيت خود، بيماري روده ايشان رو به وخامت گذاشت. فشارهاي زندان و اعتصاب غذا باعث شد که آقاي هدايت دچار تشنج بشود. به دنبال اعتراضات گسترده، مقامات جمهوري اسلامي مجبور شدند، آقاي هدايت را به بيمارستان منتقل بکنند. آقاي هدايت در بيمارستان تبريز تحت عمل جراحي قرار گرفت. ايشان براي بازيافت بهبودي خود بنا به نظر پزشکان مي بايستي همچنان در بيمارستان مي ماند.
اما مقامات جمهوري اسلامي بدون توجه به وضعيت بيماري آقاي هدايت، ايشان را به زندان تبريز منتقل کردند. اکنون در زندان وضعيت بيماري ايشان عود کرده است. آقاي هدايت از ناحيه روده که مورد عمل جراحي قرار گرفته بود، دچار خونريزي شديدي شده است. به طوري که خونريزي به صورت لخته هاي خون رگدار مي باشد.
دکتر بهداري زندان گفته است که وضعيت آقاي هدايت خيلي حاد است و حتما براي مداوا به بيمارستان بايد منتقل بشود. اما مقامات زندان تبريز، بي شرمانه گفته اند، در صورتي اجازه انتقال به بيمارستان داده ميشود، که به دستان و پاهاي آقاي هدايت دستبند و پابند بزنند.
آقاي هدايت به اين خواست مقامات اعتراض کرده است، و حاضر به پذيرش اين تحقير غير انساني نشده است. مقامات نيز از انتقال وي به بيمارستان جلوگيري کرده اند.

آزادي خواهان ايران!
رژيم جمهوري اسلامي بدون توجه به اعتراضات مجامع صلح دوست و مدافع حقوق بشر تمامي دنيا، همچنان به خاطر منافع خود فرزندان اين مرز و بوم را مورد آزار و اذيت قرار ميدهد. براي حفظ ارکان حکومت خود دست به هر جنايتي عليه مبارزان، آزادي خواهان و روزنامه نگاران مي زند.
تنها و تنها در پرتو اتحاد و همبستگي تمامي آزادي خواهان، مبارزان راه صلح، حقوق بشر ميتوان اين رژيم آزادي کش را به عقب نشيني وادار کرد.

مبارزان حقوق بشر!
ما دست ياري به سوي شما دراز مي کنيم، براي نجات جان آقاي هدايت اين روزنامه نگار شجاع آذربايجاني از شما انتظار داريم، هر آنچه که در امکانات و توان داريد، براي نجات جان اين روزنامه نگار شجاع دريغ ننماييد. با مراجعه به سازمانها، احزاب، شخصيتها و نهادهاي مدافع حقوق بشر در سراسر دنيا صداي اعتراض آزادي خواهان ايران را به گوش جهانيان برسانيد و از آنها براي نجات جان انصافعلي هدايت ياري بطلبيد.

12 ژوئن 2004
کميته دفاع از انصافعلي هدايت – خبرنگار مستقل و آزاد

 
[ بازگشت به صفحه اول ]  [ نسخه قابل چاپ ]  [ اين متن را با ايميل بفرستيد ]

turkmensahra.org